Hondentrainer Robin

“Leer een leider leiden en de hond zal volgen”

Welkom en aangenaam! Ik ben Robin, de oudste uit een gezin van zes kids. Van origine uit de stad, maar mijn hele jeugd opgegroeid in een boerendorp. Thuis hadden we altijd één grote beestenboel, dus rond dieren ben ik helemaal in mijn element. Maar met honden heb ik van nature altijd een speciale band gehad. Het is dan ook niet zo gek dat ik hondentrainer ben geworden.

Lange tijd heb ik in verschillende sectoren gewerkt in binnen- en buitenland, maar in mijn vrije tijd kon je me altijd vinden rond de trouwe viervoeters.

Als kind vond ik het al leuk om mensen en hun honden te helpen en dit heb ik dan ook jarenlang gedaan naast mijn werk. Van mijn passie heb ik uiteindelijk mijn werk gemaakt en zo heb ik al vele baasjes en hun honden geholpen samen weer in balans te komen, zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

Hondentraining bij Trainingsschool AW Diemen

Ondanks dat er veel hondenscholen zijn, zijn er nog zoveel meer ‘problemen’. En dat zou niet moeten…

Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ ben ik Trainingsschool AW Diemen begonnen.

De unieke methode van Anniek Winters, verder ontwikkeld uit de methode van Cesar Millan, leent zich niet alleen voor het oplossen van gedragsproblemen, maar ook uitstekend voor hondentraining geven in het leren begrijpen van je hond en vice versa.

Bij ons leer je niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘waarom’, zodat jij en je hond elkaar daadwerkelijk leren begrijpen en zo een uitstekende band opbouwen en samen in balans zijn.

Een goede band met je hond is één van de mooiste dingen die er is. Graag help ik jullie als hondentrainer dit te bereiken!

Bekijk al onze hondentrainingen!

English below

“Teach a leader to lead and the dog will follow”

Nice to meet you

Welcome and nice to meet you! I’m Robin, the oldest in a family of six kids. Originally from the city, but raised all my childhood in a farming village. We always had a big bunch of animals at home, so I’m completely in my element around animals, but I’ve always had a special bond with dogs.

For a long time I have worked in different sectors at home and abroad, but in my spare time you could always find me around the four-legged friends.

As a child I already liked to help people and their dogs and I have done this for many years besides my regular work. I eventually turned my passion into my job and in this way I have already helped many owners and their dogs to regain balance together, so that they can be the best version of themselves.

Dogtraining at Trainingsschool AW Diemen

Despite the fact that there are many dog training schools, there are so many more ‘problems’ and there shouldn’t be…

Under the motto “prevention is better than cure” I started Training School AW Diemen.

Anniek’s unique method, further developed from the method of Cesar Millan, lends itself not only to solving behavioral problems, but also provides excellent training in learning to understand your dog and vice versa.

With us you will not only learn the ‘what’, but also the ‘why’, so that you and your dog actually learn to understand each other and thus build an excellent bond and are in balance together.

A good relationship with your dog is one of the most beautiful things there is. I would love to help you achieve this!

Check all our dogtraining.

robin hondentrainer